Kobiety rodzą później

W ostatnich dekadach w krajach rozwiniętych można zaobserwować tendencję do coraz późniejszego zakładania rodziny i decydowania się na posiadanie dzieci. Średni wiek, w którym kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko jest coraz wyższy. Warto zastanowić się nad tym, dlaczego tak się dzieje. Zdaje się, że znaczący wpływ na omawianą tendencję ma postęp technologiczny.

Dzięki niemu rozwija się medycyna, a to z kolei przekłada się na zdrowie społeczeństwa. Żyjemy coraz dłużej i, co ważne, coraz dłużej cieszymy się dobrym zdrowiem. Medycyna dysponuje również narzędziami, dzięki którym planowanie i monitorowanie późnej ciąży jest zdecydowanie bezpieczniejsze – słowem, kobiety są w stanie rodzić zdrowe dzieci w coraz późniejszym wieku. Postęp technologiczny daje nam również coraz skuteczniejsze środki antykoncepcyjne.

Takie substancje, chociaż w niektórych kręgach budzą kontrowersje, znacznie minimalizują ryzyko przypadkowego zapłodnienia, czyli ułatwiają świadome planowanie rodziny. Zdania na temat środków antykoncepcyjnych są podzielone, jednak nie da się ukryć, że znaczny procent społeczeństwa z nich korzysta, co ma przełożenie na mniejszą liczbę nieplanowanych dzieci. Trzeba by tutaj jeszcze wspomnieć o kwestiach natury społeczno-ekonomicznej. W dzisiejszych czasach znaczny procent młodych ludzi idzie na studia, a rodziny zakłada dopiero w momencie, w którym osiągnie już stabilizację zawodową, co w dzisiejszych realiach często trwa bardzo długo.

Trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy źle, że kobiety rodzą dzieci w coraz późniejszym wieku, ale z pewnością tak właśnie jest.