Windows czy Linux?

Odwieczne pytania o to, który z powyższych systemów jest lepszy nie mają aktualnie dużego sensu w przypadku przechowywania danych na serwerach. Wykorzystywane zabezpieczenia dotyczą bowiem nie tyle konfiguracji systemu operacyjnego, co ustalenia odpowiednich procedur bezpieczeństwa i bram ognia (tzw. firewalli).

Przechowywanie danych na serwerach z działającym systemem Linux czy Windows jest równie bezpieczne, o ile administratorzy zadbają o to, aby aktualizacje były na bieżąco instalowane. Ważnym elementem jest także fakt, iż należy unikać instalacji niepotrzebnego oprogramowania. Wówczas maleje ryzyko przeprowadzenia ataku na serwer z wykorzystaniem luk z danej aplikacji.

Czym kierować się przy wyborze serwera, na którym chcemy przechowywać dane? Poza wydajnością i kwestiami bezpieczeństwa, ważnym kryterium są oferowane przez usługodawcę możliwości. Coraz częściej w ramach ograniczania kosztów i szybkiego reagowania na wzrost i spadek zainteresowania naszymi portalami, właściciele dużych firm decydują się na wykorzystywanie chmur obliczeniowych, które oferują dużą elastyczność w zakresie wykorzystania zasobów serwera, a zwłaszcza miejsca na nim i transferu danych. Niewątpliwie zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż płacimy tylko za rzeczywiście wykorzystywane przez nas zasoby.

Ciekawostkę stanowi także fakt, iż obecne serwery wykorzystujące system Linux nie odbiegają poziomem trudności w konfiguracji od tych, na których znajduje się system operacyjny z rodziny Windows.