Wpływ społeczeństwa u kultury na macierzyństwo

Statystyki mówią wyraźnie, że Polki coraz później decydują się na urodzenie pierwszego dziecka. Dlaczego tak jest? Z pewnością, problem ten jest złożony i przy jego dogłębnej analizie trzeba by przywołać szereg bardzo różnych czynników.

W tym miejscu postaramy się skupić na kwestiach natury kulturowo-społecznej, abstrahując od tematyki ekonomicznej, która niewątpliwie również odgrywa tutaj spore znaczenie. Kobiety wywalczyły sobie równouprawnienie już dość dawno, ale w ostatnich dekadach feminizacja życia społecznego się jakby nasiliła.

Przez setki lat w polskim społeczeństwie jednym z najbardziej powszechnych modeli rodziny był model, w którym mężczyzna utrzymywał dzieci i żonę, a ta skupiała się na obowiązkach macierzyńskich i prowadzeniu domu. Obecnie bardzo rzadko spotyka się takie układy.

Kobiety garną się do nauki i znakomicie radzą sobie na rynku pracy. Często kariera oraz chęć zdobycia wiedzy sprawiają, że macierzyństwo przesuwane jest na późniejszy okres.

Nie da się ukryć, że w naszym społeczeństwie postępuje laicyzacja. Dla wielu młodych ludzi religia ma niewielkie znaczenie, co ma przełożenie na ich postępowanie.

Kościół katolicki zakazuje stosowania środków antykoncepcyjnych, a za jedyne dopuszczalne narzędzie planowania rodziny uważa tak zwaną naturalną antykoncepcję. Młodzi ludzie, którzy odwrócili się od Kościoła, lekceważą jego naukę w tej kwestii, co z pewnością ma przełożenie na to, że w Polsce rodzi się coraz mniej nieplanowanych dzieci.